BREKEND: BIJ12 stelt data NDFF beschikbaar voor Flora en Fauna Hack

Voor de Flora Fauna Hack stelt BIJ12, uitvoeringsorganisaties van provincies én exploitant van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), gevalideerde waarnemingen uit de periode 1995 – 2005 beschikbaar voor de “challenges”. Tevens krijgt men via het uitvoerportaal van de NDFF inzage in alle beschikbare waarnemingen van een vooraf geselecteerd ‘test’ gebied. Hiermee geeft BIJ12 gedurende het event een kijkje achter de schermen van de NDFF.

image

Over welke gegevens gaat het en hoe kunnen ze in de praktijk gebruikt worden?
De NDFF bevat ruim 70 miljoen waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Van walvisstrandingen uit de zestiende eeuw tot één op één smartphone ingevoerde waarneming van een Zwartblauwe rapunzel van vorige week. De data zijn afkomstig van zo’n 20.000 vrijwilligers en honderden bronhouders zoals PGO’s, terreinbeherende organisaties, gemeenten, provincies, waterschappen en adviesbureaus. Alle waarnemingen worden aan de hand van uniforme kennisregels getoetst op waarschijnlijkheid. En – als dat nodig is – door bijna 200 vrijwillige validatoren handmatig beoordeeld. De gevalideerde gegevens worden vervolgens beschikbaar gesteld aan de gebruikers van de NDFF.

Meer informatie over de NDFF is te vinden op www.ndff.nl

BREAKING NEWS (ENGLISH): BIJ12 makes NDFF data available to Flora and Fauna Hack
 
In helping to meet the upcoming Flora Fauna Hack ‘challenges’, BIJ12 presents validated observations from the period 1995 to 2005 provided by provincial agencies and the National Database Flora and Fauna (NDFF). During the event, BIJ12 also grants access through the NDFF output portal to all available observations of a pre-selected “test” area, giving a glimpse behind the scenes at the NDFF.

What is the data and how it can be used in practice?
The NDFF contains more than 70 million citations concerning plants and animals in the Netherlands, from whale strandings in the sixteenth century to input received via a smartphone last week on the sighting of a Black Blue Rapunzel. The data originates from more than 20,000 volunteers and hundreds of sources such as PBMCs, land management organizations, municipalities, provinces, and consulting firms, and regional water boards. All observations are tested for probability based on uniform standards. And - if necessary - reviewed personally by nearly 200 volunteer validators. The validated data is then made ​​available to users of the NDFF.
More information can be found on the NDFF at www.ndff.nl